Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

650 000 kronor i stöd till biblioteket

Norbergs bibliotek får 650 000 kronor i stöd av Kulturrådet. Kulturrådet, på uppdrag av regeringen, delar ut över 5 miljoner kronor till biblioteken i Sverige i syfte att på lång sikt stärka folkbiblioteken.

Norbergs bibliotek är ett av de bibliotek som ansökt om stöd från Kulturrådet. Biblioteket tilldelas 650 000 kronor som kommer användas till extra personal och där man även kommer satsa på att kunna hjälpa besökare digitalt.

– Många besöker biblioteket för att få hjälp med frågor av digital karaktär. Bidraget kommer att användas till att stärka biblioteket med extra personal som kan hjälpa till med detta. Vi kommer också att kunna genomföra riktade insatser gentemot några prioriterade grupper av besökare. Dessa insatser inriktar sig på digital teknik och hur den kan användas för lärande, skapande och delaktighet. Eftersom samhället blir allt mer digitaliserat vill vi verka för en ökad digital delaktighet som också har en mycket stark koppling till demokrati, säger Brita Westerman, bibliotikarie/teamledare på biblioteket.

Läs mer om Kultturrådets satsning på Stärkta biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lista över de kommuner som fått bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster