Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hjälp till att förbättra livet för hotade arter

Länsstyrelsen Västmanland har tagit fram en så kallad receptsamling som innehåller enkla tips på hur du kan hjälpa till och förbättra villkoren för hotade arter. Tipsen kan vara allt från insektshotell till vilka blommor som lockar till sig insekter.

Forskare ser att antalet fåglar, mossor, insekter och lavar minskar i Sverige och många arter är hotade. En av orsakerna är att landskapet blir mer enformigt. Länsstyrelsen har därför tagit fram vad de kallar för en receptsamling i syfte att öka den biologiska mångfalden. För att arterna ska kunna leva kvar och öka i antal behövs ett nätverk av liknande livsmiljöer inom rimligt avstånd som de kan sprida sig mellan.

Receptsamlingen är finansierad av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Läs mer och ta del av receptsamlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster