Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kulturens framtid och Kulturstrategi 2030

På måndagskvällen samlades ett 50-tal personer för att prata om kulturen i Norbergs kommun. På scen fanns Västmanlands Teaters VD Niklas Hjulström och Norberg kommuns kulturchef Joachim Stridsberg. Teater, kulturhus och Mimerlaven var bara några av de ämnen som diskuterades.

Kulturstrategi 2030

Syftet med kvällen var att samla in tankar och idéer som sedan ska skrivas ned i en kulturstrategi. Kulturstrategin ska fungera som en vision för kulturarbetet i kommunen. Arbetet kommer forsätta under hösten 2019 med bland annat workshops. Tanken är att strategin ska vara färdig under nästa år.

– Det finns redan mycket kultur i Norberg, men det kan finnas mer, säger Joachim Stridsberg, kulturchef i Norbergs kommun.

Hur lockat vi nya målgrupper till att uppelva kultur? Ett exempel är priset på teaterbiljetter som oftast kostar flera hundra kronor. För att kultur ska bli inkluderande och inte handla om ekonomisk status kan det vara en idé att se över lösningar för hur man ska locka nya målgrupper till exempelvis teatern. Idag är det kanske inte så vanligt att gå på opera eller teater om man aldrig gjort det förut.

Hjulström pratar om att kulturen är en stor del av samhället och att kultur kan oftast vara mycket mer än vad vi först tänker på när vi hör det ordet. Han pratar om att det kulturella finns i exempelvis sociala medier, dans, musik och i interaktionen mellan människor.

– Jag ser kulturen som en bärare av humanism och mänskliga rättigheter, säger Niklas Hjulström, VD för Västmanlands Teater.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen började gälla 2011 och den innebär att varje region får en summa pengar som ska användas till satsningar inom det kulturella området. Det kan vara bibliotek, museiverksamhet, slöjd, teater, dans eller arkivverksamhet. Hjulström och Stridsberg pratar om att det kan vara svårt ibland att visa på kulturens värde och att det är svårt att sätta mätetal och mål när det kommer till resuser och finansiering.

Hjulström och Stridsberg diskuterar frågan om det är bra eller inte med mer eller mindre statlig inblandning enligt Kultursamverkansmodellen. Det kan vara en bra idé att staten påverkar övergripande men att man jobbar mer lokalt. Hjulström tar upp ett exempel på hur man jobbar med lokala idéer när man tar fram nya teaterföreställningar. "Florrie" och "Den stora skogsbranden" är två exempel på teaterföreställningar som skildrar lokala händelser och personer.

"Makers space", kulturhus och Mimerlaven

Allmänheten som var inbjuden till kvällens samtal kom med många varierande idéer på hur kulturen kan utvecklas i kommunen. Mimerlaven är ett exempel på en byggnad som är unik för vår kommun. Att Mimerlaven kan användas till många olika aktiviteter var det flera som höll med om. Idag anordnas bland annat Norbergfestival varje sommar, ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang. Teater, dans, konserter, ljusshow eller opera var några av de förslag på aktiviteter i Mimerlaven.

Ytterligare förslag som framkom under kvällen var skrivkollo, gallerier, att idrottshallen ska utnyttjas mer för exempelvid utställningar, mångkulturellt centrum, kulturhus och att Teaterbiografen ska återta sitt namn som Folkets Hus.

Läs mer om Kultursamverkansmodellen på Kulturrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster