Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige 30 september

Måndagen den 30 september klockan 17.30 sammanträder kommunfullmäktige i kommunhusets sessionssal. Sammanträdet är öppet för allmänheten. Du kan även läsa "Kommunfullmäktige i korthet" som publiceras några dagar efter mötet.

Då behandlas bland annat:

  • Budgetuppföljning med helårsprognos
  • Naturvårdsprogram för Norbergs kommun
  • Fullmäktigeforum om hur kommunen ska arbeta med de globala målen enligt Agenda 2030
  • Svar på motioner och medborgarförslag

Ordförande i kommunfullmäktige är Sten Nordström (S).

Du hittar kallelsen i sin helhet under Möten, kallelser och protokoll.