Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Polisen informerar

Här kommer årets första "Polisen informerar".

Då har alla storhelger passerat och vi är alla tillbaka till vardagen igen. En vardag där inte någon av oss riktigt vet i vilken årstid vi befinner oss i. Polisiärt sett passerade helgerna utan några störningar. Merparten av de händelserapporter som kommit in är inrapporterade från tjänstgörande personal, vilket innebär att det är färre som behövt påkalla polisens uppmärksamhet.

Hela lokalpolisområdet, med våra fem kommuner, jobbar idag efter aktuell lägesbild. Lägesbilden får vi fram genom att kommunpolis jobbar med kommunledning i varje kommun för att få fram en aktuell kommunal lägesbild, det vill säga en information om vad som är mest problematiskt i kommunen just nu.

Den lägesbilden tar vi med oss till ett kort avstämningsmöte som polisen har var tredje vecka. Där bestämmer vi vilken satsning som ska göras kommande tre veckor och i vilken kommun vi ska försöka vara så mycket i som möjligt. Inkommande ärenden jobbar vi med i första hand, men den tid som patrullerna inte har några beordrade jobb, ska under aktuell period bedrivas i den kommun som bedöms behöva resurserna mest.

Genom att arbeta på det här sättet tycker alla parter att vi, med de resurser i form av personal vi har tillgängliga, kan utföra ett så bra arbete som bara är möjligt. Det gäller helt enkelt att laga efter läge istället för att ständigt koncentrera oss på att vi behöver vara fler poliser. Visst behöver vi vara flera, men fram till dess att så blir, gör vi så gott vi kan med de resurser vi har.

Kommunen och polisen har som mål att skriva vårt nya medborgarlöfte, som ska gälla de kommande två åren, enligt ovan arbetssätt. På så sätt kan vi jobba med åtgärder som är aktuella här och nu.

Nationellt ökar bedrägerierna mot äldre. Polisen vill därför påminna om att tänka på följande:

  • Polisen eller banken ringer aldrig till er och efterfrågar era personnummer.
  • Aldrig logga in med hjälp av bank-id på uppmaning från någon annan.
  • Aldrig hjälpa någon annan med hjälp av er bankdosa.
  • Aldrig lämna över ert bankkort till någon annan för att de ska ta ut kontanter.
  • Aldrig släppa in någon i bostaden utan att vara säker på att de är ute på uppdrag för den som de uppger. Begär alltid legitimation och studera den noga.

Kommunpolis Eva Lindberg når ni på telefon 010-567 53 94.