Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Polisens kontaktcenter blir kvar i Norberg

Norbergs kommun har sett mycket positivt på att erbjuda Polisen utökade lokaler utifrån de behov samt önskemål som Polisen uttryckt. Norbergs kommun erbjuder cirka 1000 kvadratmeter i kommunhuset för att polisen ska kunna växla upp sin verksamhet utifrån nya och framtida behov. Med erbjudandet har Polispolisregion Mitt beslutat att bli kvar i Norberg. I det erbjudande som lämnats till Polisen ingår förutom utökade lokaler gemensam reception med kommunen.


Johanna Odö, kommunalråd

  • Jag är så otroligt glad över beskedet att PKC valt att bli kvar i Norberg! Vi har jobbat hårt för att ta fram ett förslag som skulle matcha polisens behov och önskemål. Det är även roligt att vårt samarbete fungerat så bra. Det betyder mycket att polisen varit lyhörda och att vi fick en ordentlig chans att presentera det förslag som nu fått polisen att stanna kvar i Norberg.

Henrik Keventer, Polisen

  • Det som blev avgörande för polisens beslut är samhällsnyttan av att vara kvar i Norberg och det erbjudande som Norbergs kommun erbjudit oss.

Kontaktuppgifter:

Henrik Keventer, Kommissarie, Tf Sektionschef PKC region Mitt 010-567 63 50 

Johanna Odö, Kommunalråd 0223-291 17Fakta PCK i Norberg:

Polisen startade kontaktcenter i Norberg, inledningsvis med fyra medarbetare i gula villan bredvid kommunhuset. Verksamheten växte vartefter, vilket gjorde att Norbergs kommun flyttade ut folkbiblioteket ur kommunhuset för att bereda polisen ökad plats. Nyinvigning genomfördes 2007. Polisen fick då ett helt våningsplan att disponera. I dagsläget är antalet PKC medarbetare i Norberg omkring 60 personer. Polisen disponerar 677 kvm i kommunhuset. PKC har under fått ett ökat utredningsuppdrag vilket påkallar förändrade lokalbehov. Arbetsplatserna behöver också moderniseras.

Norbergs kommun har tagit fram ett förslag till PKC lokaler i Norbergs kommun. Gruppen har bestått av politikerna Johanna Odö, Anna Kramer och John Ellard. Kommunchef Hannu Högberg har varit processledare. Mikael Karlsson, NVK har bistått som sakkunnig i lokalfrågor.