Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Kommunfullmäktige 8 juni


Kommunfullmäktige i Norberg sammanträder måndagen den 8 juni 2020, klockan 17.30 i kommunhusets sessionssal. På grund av den rådande Coronapandemin kommer fullmäktige skjuta upp en del ärenden för senare behandling. Sammanträdet kommer att genomföras digitalt.

Bland annat kommer fullmäktige att behandla:

- Presentation av ny kommunchef
- Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd år 2019
- Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund år 2019
- Tillfällig utökning av åtgärdsanställningar
- Avfallsplan för åren 2020-2030
- Regional utvecklingsstrategi (RUS) 2030

Ombyggnad av Sävsparven 2 till LSS-boende

Handlingarna och ärendelistan finns att läsa via OpenGovlänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänheten uppmanas att, istället för att besöka mötet, följa webbsändningen.

Medborgarförslag, motioner och interpellationer kommer att behandlas på ett extrainsatt kommunfullmäktige 2020-08-17 klockan 17.30 under förutsättning att sammanträdet kan hållas fysiskt på plats i Sessionssalen.

Sten Nordström (S)
Ordförande


Text