Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Skolstarten närmar sig

Nu är det snart dags för skolstart för eleverna. Tisdagen den 18 augusti börjar läsåret 2020/2021.

Källskolan
Förskoleklass, klockan 08:00-10:00
Årskurs 1, klockan 08:00-10:00
Årskurs 2-3, klockan 08:00-13:45

Samling sker i respektive klassrum.

P.g.a. Corona kan inte vårdnadshavare vara med i kapprum och klassrum.