Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Dialog för näringsidkare i Norbergs kommun

Norbergs kommun tillsammans med polisen arrangerar en dialogträff för näringsidkare kring ämnet trygghet.

Tisdag den 8 september klockan 18:30-20.30 i Frida Hansdotter Arena.

Respektive organisation kommer att berätta om vilka insatser man nu genomför för att stärka upp tryggheten i centrala delarna.
Vi behöver också höra vad det lokala näringslivet har för synpunkter och idéer så att vi tillsammans skapar ett bättre klimat. Olika branscher välkomnas för att ge en så bred kunskap som möjligt.

Vi följer FHM rekommendationer så det finns också möjlighet att deltaga via teams. Digital anmälan och eventuella frågor ställs till:

tobias.back@norberg.se