Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Konsekvenser av skärpta lokala restriktioner

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs ett antal åtgärder, under i första hand den tid som de lokala allmänna råden gäller, med möjlig förlängning. Denna lista kan komma att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Nytt tillfälligt servicecenter införs

- Tisdagar och torsdagar kl 12:00 - 14:00 i Frida Hansdotter arena, service med dator och skrivare för allmänheten. Till och med 22 december i dagsläget.

Kulturskolan

- Verksamheten fortsätter utifrån de restriktioner och förhållningssätt som gäller.

- Alla fysiska konserter ställs in.

- Emblegruppernas storlek minskas.

Norbergs kommunbibliotek

- Biblioteket är öppet för lån och återlämning av lån.

- Biblioteket är inte längre en mötesplats. Sittplatser kommer att begränsas.

- Alla fysiska arrangemang ställs in.

Fritidsgården

- Fritidsgården UNKAN håller öppet i så stor utsträckning som möjligt.

- Max 8 personer i lokalen.

- Föranmälan att införas.

Idrottshallar och anläggningar

- Idrottshallarna stängs, förutom de tider de är bokade för träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare

Stöd och omvårdnad

- Kommunen avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende.

- Om besök företas, ska det ske enligt fastställda rutiner https://www.norberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-10-16-uppdaterad-rutin-for-besok-pa-aldreboende.htmllänk till annan webbplats

- Restaurangen på Björkängen hålls stängd för att undvika smittspridning fr.o.m. 16/11. Restaurangen på Resedan kommer att stänga under lördagar och söndagar fr.o.m. lördagen 21/11. Uppföljning med restaurangerna kommer att ske kontinuerligt. I Norbergs Kommun finns möjlighet att via biståndsbedömare ansöka om matlådedistribution.

Övrigt

- Kommunen ställer in alla evenemang som kommunen arrangerar, utom de som är digitala.

- Kommunen ser över digitala lösningar samt större lokaler för kommunens politiska möten och ledningsgruppsmöten.

- Norbergs kommun uppmanar all personal arbeta hemifrån om arbetet tillåter.

- Tjänsteresor undviks i största möjliga mån, vissa undantag kan finnas. En risk- och nödvändighetsbedömning ska göras av närmsta chef inför en sådan undantagsresa.

- Alla externa sammankomster som inte kan ombokas till digitala möten skjuts upp eller avbokas.

- Fysiska möten mellan arbetsgrupper/ verksamheter som inte träffar varandra i vardagen undviks.

- Norbergs kommun genomför inga fysiska företagsbesök under perioden men digitala möten kommer att hållas efter överenskommelse.

Norbergs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att hålla våra skolor och förskolor öppna