Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Ytterligare anpassning av verksamheten på grund av beslut om lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Den 18 december gick Folkhälsomyndigheten och Regeringen ut med information kring ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa.

  1. Uppmaning om att kraftigt begränsa antalet besökare även till gym.
  2. Alla kommuner rekommenderas att stängda all ej nödvändig verksamhet.
  3. Rekommendationerna att bedriva distansundervisning för gymnasieskolor förlängs
  4. Alla personal som kan arbeta hemifrån ska göra detta.

Efter samtal med kommunens krisledningsgrupp och i samråd med kommunchefen beslutas att tidigare beslut om åtgärder förlängs med följande tillägg:

  • Biblioteket stänger för besök från allmänheten.
  • UNKAN ställer in all verksamhet och håller stängt.
  • Projektet Kvinna in i Sverige gör uppehåll i sin verksamhet.
  • All verksamhet (både inom- och utomhus) vid kommunens idrottsanläggningar/hallar ställs in, även för barn födda 2005 eller senare.

Beslutet prövas kontinuerligt och gäller från och med den 23 december till den 24 januari 2021 och kan komma att förlängas.