Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Distansundervisning för högstadiet

I dialog med Västmanlands smittskyddsläkare har Norbergs kommun beslutat att gå över till distansundervisning.

Jan Smedjegård, Smittskyddsläkare i Västmanland skriver i ett pressutskick;
Under förra veckan, vecka 1 2021, ökade det totala antalet fall av covid-19 i Västmanland jämfört med veckan dessförinnan. I sju av länets tio kommuner sågs också en motsvarande ökning av fallen. Smittskyddsläkaren rekommenderar högstadieskolorna i dessa kommuner att införa partiell distansundervisning eller som ett alternativ kunna utnyttja fler lokaler till undervisning för att på så sätt motverka trängsel.
Rekommendationen gäller tills vidare. Fortlöpande dialogmöten varje vecka planeras med högstadieskolornas chefer då möjlighet till omprövning av rekommendationerna kan komma att ske.

Från och med förra veckan ges högstadieskolor möjlighet att bedriva hela eller delar av sin undervisning på distans. Huvudmannen i kommunen har rätt att ta det beslutet. För att vi ska kunna ta rätt beslut har vi möten med smittskyddsläkaren på regionen där vi får aktuell data på smittspridningen och även rekommendationer, på dagens möte informerades det om att smittspridningen har ökar markant och Norberg fick rekommendationen att snarast gå över till distansundervisning.

Från och med i morgon, torsdag den 14 januari och under hela vecka 3 kommer all undervisning för åk 7–9 att ske på distans. Onsdagen den 20 januari sker ett nytt möte med smittskydd och det kan komma andra beslut efter det mötet.