Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Distansundervisning åk 7-9

Förra veckans beslut om distansstudier justeras till så kallad partiell distansundervisning.

Centralskolan har sedan beslut förra veckan haft total distansundervisning för alla men från och med måndag den 25 januari justeras detta till partiell distansundervisning för att sedan under fredagen den 29 januari bli distansundervisning för alla igen.
Vårdnadshavanre har fått skriftlig infomration kring beslutet.

Vi hoppas att den gynnsamma utvecklingen av minskande antal fall håller i sig och att vi snart kan gå tillbaka till ordinarie undervisning.