Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Påminnelse!

Föreningar som söker LOK-stöd

De föreningar som söker LOK- stöd för barn och ungdomsverksamhet, behöver skicka in det snarast.

Bidrag till föreningar ska sökas senast den 31 mars, ansökningarna sker via följande sida;

Föreningsbidrag

Har ni några frågor, kontakta;

Carina Sörhammar 0223 29 197

Tobias Back 0223 29 010

Katarina Hobro 0223 29 127