Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Kristina Holmberg blir Norbergs kommuns nya socialchef

Nu är rekryteringen av kommunens nya socialchef klar, Kristina tillträder sin tjänst under maj månad.

Kristina kommer senast från en tjänst som förvaltningschef för äldre-och omsorgsförvaltningen i Stockholms län.

- Det har varit en lång och noggrann rekrytering och jag är mycket glad att Kristina nu blir en del av Norberg kommuns duktiga medarbetare. Hon kommer med sin långa erfarenhet och sitt goda ledarskap starkt bidra till den fortsatta utvecklingen i Norberg, säger kommunchef Christian Foster.

- Det känns roligt att få välkomna Kristina till vår fina kommun. Vi befinner oss i en utvecklingsprocess där jag är övertygad om att Kristina med sin kompetens kommer vara ett starkt bidrag. Tillsammans ska vi fortsätta stärka Norbergs kommun med våra invånares bästa för ögonen, säger Johanna Odö, kommunalråd.

Kristina har en gedigen och bred erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning med uppdrag att utveckla och ställa om verksamhet för en rättssäker myndighetsutövning och att driva kvalitetsutveckling och omställningsarbete inom sjukvården.

- Jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått förtroendet att leda Sociala sektorn i Norbergs kommun. Jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare fortsätta att utveckla och förbättra sociala sektorns verksamheter i enlighet med politikens mål. Vårt fokus är god måluppfyllelse inom kvalitet och ekonomi. Jag vill att alla i kontakten med oss ska uppleva ett gott bemötande, känna förtroende och få en god service. Vi ska också vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner arbetsglädje, delaktighet och utvecklingsmöjligheter, Säger Kristina Holmberg.

För mer information, kontakta:

Christian Foster
Kommunchef, Norbergs kommun
0223-291 26