Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Förskolan

Kikar på framtiden

"Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna."
Skolverket 2011

Välkommen till Norbergs kommun som förskollärarstudent
Vi är så glada att du väljer att söka till oss för att göra din VFU. Att du väljer att studera till förskollärare och göra din VFU hos oss är utvecklande och spännande för Norbergs kommun.

Du kommer ingå i ett arbetslag där du får handledning av en erfaren förskollärare. Under din VFU är du en naturlig del i arbetslaget där du har möjlighet att delta i det dagliga pedagogiska arbetet. Hos oss kommer du att få planera, verkställa och utvärdera dina tankar och erfarenheter för att föra din utveckling framåt.

Ditt engagemang är viktigt för oss för att utveckla vår verksamhet och driva kvalitetsarbetet framåt. Vi är intresserade av det du kan bidra med utifrån dina studier och ser fram emot att du blir en del av vår verksamhet.

Välkommen till oss!

Kommunala förskolor
I Norbergs kommun finns det fyra kommunala förskolor:

Plats i förskolan
Kommunen erbjuder förskola till barn från ett års ålder när föräldrarna arbetar eller studerar.
Barn till arbetslösa eller föräldralediga erbjuds plats under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Dessutom erbjuder kommunen förskola till

  • ...alla barn under minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år (allmän förskola).
  • ...barn i behov av särskilt stöd.

Fristående förskola
Det finns en fristående förskola i Norbergs kommun.

Fristående förskolor kan till exempel drivas som föräldrakooperativ eller personalkooperativ av en stiftelse eller ett aktiebolag.
Kommunen godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Norbergs kommun har en fristående förskola i Karbenning.