Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Fristående verksamhet

Karbenningbygdens förskola

Karbenningbygdens daghem erbjuder annan pedagogisk omsorg för barn boende i Norbergs kommun. För kontakt och mer information e-posta karbenningsdaghem@outlook.com