Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Klasser och personal

 all personal har för- och efternamn samt @edu.norberg.se

4A

 Lise-Lotte Tiger
Mattias Lundin

lise-lotte.tiger@
mattias.lundin@

4B

 Ulf Strömbäck
Angelica Åhlström

ulf.stromback@
angelica.ahlstrom@

4C

Eva Eldeklint

eva.eldeklint@
5A

Jennie Hultebring Ståhl

jennie.hultebring.stahl@

5B

Marcus Ashborne Widberg

marcus.ashborne.widberg@

5C

Satu Lamminniemi

satu.lamminniemi@
6A

 Petter Larsson
Hugo Norberg

petter.larsson@
hugo.norberg@

6B

Lisa Karlsson

lisa.karlsson@

6C

 Carina Bergman

carina.bergman@
7A

 Stefan Persson

Katarina Wernell

stefan.persson@

katarina.wernell@

7B

Owe Löwdahl
 Tina Löwdahl

owe.lowdahl@

tina.lowdahl@

7C

 Mikael Koivunen

mikael.koivunen@
8A

Nieke Löfgren Wijnands

nieke.lofgren.wijnands@

8B

Anna-Carin Kempe
Madde Murray

anna-karin.kempe@
Marie-Louise.murray@

8C

Mattias Björlestrand
Per Findahl

mattias.bjorlestrand@
per.findahl@
9A

 Marcus Tiger

marcus.tiger@

9B

Birgitta Wanberg

birgitta.wanberg@

9C

Eva Nilsson

eva.nilsson@

 

Text