Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Förskoleklass

På Källskolan har vi tre förskoleklasser, Källgården, Regnbågen, och Bryggan.

Förskoleklassens elever går i skolan mellan kl 8.00-13.45. Förskoleklassen är en egen skolform och det första steget i grundskolan.
I förskoleklassen arbetar vi med skolförberedande uppgifter, skapande och lek. Stor vikt läggs på socialt samspel.

Föräldrars/vårdnadshavares delaktighet, intresse och engagemang är av stor betydelse.

I vår verksamhet stimuleras eleverna till att vilja lära sig och att växa med sina uppgifter.

Eleven möts med respekt både för sin person och sitt arbete. De elever som går i förskoleklass och som behöver fritidshem har sin placering på Källgårdens fritids som har öppet kl 6-16:30. På eftermiddagar samverkar vi med övriga fritidsavdelningar.

Vi som arbetar i förskoleklass är:
Regnbågen: Anita Strandberg-Rova och Agneta Kvist Källund
Bryggan: Birgitta Gustafsson och Eva Nilsson
Källgården: Siv-Therese Angelo och Catrine Behrens Löfgren

Förskoleklass 2019

Vårdnadshavare till barn födda 2013 som ska börja förskoleklass och ev. fritidshem läsåret 2019/2020 är välkomna till ett informationsmöte på Källskolan.

Vårdnadshavare till elever som ska börja förskoleklass läsåret 2019/2020 är välkomna till ett föräldramöte där gruppindelning och personal presenteras.

Dag: Tisdagen den 7 maj 2019

Tid: 18:00

Plats: Källskolans matsal

Inbjudanöppnas i nytt fönster (pdf, 93.8 kB)

Vårdnadshavare till elever med annat modersmål som ska börja förskoleklass läsåret 2019/2020 är välkomna till ett föräldramöte där gruppindelning och personal presenteras. Tolkar medverkar.

Dag: Tisdagen den 7 maj 2019

Tid: kl. 15:30-16:30

Plats: Källskolans matsal

Inbjudanöppnas i nytt fönster (pdf, 93.9 kB)

Norberg 2019-04-26

VÄLKOMNA!

Rektor Victoria Åkerlund

0223-29142 victoria.akerlund@edu.norberg.se