Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bygga, bo & miljö

Vårt boende har en stor betydelse inte bara för oss själva. Hur vi bor och lever påverkar även omgivningen. Norberg kommuns främsta uppdrag är att skapa ett hållbart samhälle, där vårt boende är en viktig del.

Norberg samarbetar med andra organisationer i bygga, bo och miljöfrågor. Här hittar du allt från lediga hyreslägenheter, avgifter och regler för sopor och vatten till lediga tomter samt miljö- och byggfrågor.

Miljö- och byggfrågor:

Kommunaltekniska frågor med ansvar för kommunala bostäder, lokaler, mark, gator, trafik, vatten, avlopp, lekplatser och kommunal placering:

Relaterad information