Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Coronaviruset (covid-19)

Här har vi samlat all information vi gått ut med samt viktiga länkar om coronaviruset. Norbergs kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger.

Stödlinjetelefon för företagare
2020-03-30, klockan 11.09

Du som företagare har möjlighet att ringa kommunens stödlinjetelefon för att få hjälp med frågor kring ditt företagande. Det kan vara frågor som rör finansiellt stöd, lån, rådgivning eller hur du som företagare kan ta del av regeringens krispaket.

Norbergs kommun har samlat kompetens tillsammans med flera aktörer för att akut kunna ta emot frågor från företagare. Genom stödlinjetelefonen kan du få råd och stöd kring ditt företagande.

– En del småföretagare är också familjeföretag som i dessa tider våndas över räkningar och mat på borden. Då är det viktigt att stödja för att företagandet ska fungera så att det blir som ett emotionellt första hjälpen från någon som vet hur företagande fungerar, säger Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare på Norbergs kommun.

Ring stödlinjetelefonen för mer information om hur du som företagare kan få hjälp.
Telefon: 0223-290 10

Regeringens krispaket till företagare

Regeringen har presenterat ett antal åtgärder till små och medelstora företag i Sverige. Åtgärderna gäller bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. För att hjälpa branscher som sällanköpshandel för exempelvis kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april till 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Andra åtgärder gäller exempelvis ekonomiskt stöd till dig som bedriver verksamhet inom kultur och idrott ska kunna söka stöd för bland annat. inställda evenemang.

På Verksamt.se finns samlad och uppdaterad information till dig som företagare.länk till annan webbplats

Regeringens krispaket för småföretagarelänk till annan webbplats

___________________________________________________________________________

Stöd till barn och unga kring oro
2020-03-24, klockan 10.55

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona.

Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag. Här finns all info till barn och unga på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/länk till annan webbplats

Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera oro: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor--svar-om-corona-viruset/länk till annan webbplats

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50. Här finns all info för vuxna om barn på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/länk till annan webbplats

Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl.

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om Coronavirusetlänk till annan webbplats.

___________________________________________________________________________

Hemleverans av medicin och livsmedel till dig som tillhör en riskgrupp
2020-03-23, klockan 11.12

Om du är äldre eller tillhör en riskgrupp har du möjlighet att få medicin och livsmedel levererat hem till dörren. Svenska kyrkan och Apoteksgruppen i Norberg tar emot dina beställningar. Leverans kan ske två gånger i veckan.

Norbergs kommun kan tillsammans med Svenska kyrkan och Apoteksgruppen i Norberg erbjuda hemleverans av medicin och livsmedel till de som tillhör en riskgrupp vad gäller coronaviruset. Det gäller framförallt våra äldre och sjuka medborgare som enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska hålla sig hemma för att minimera risken att smittas. Leverans kan ske två gånger i veckan men kan utökas efter eventuella behov.

Beställning av mediciner
Apoteksgruppen Norberg
Telefon: 0223-201 20

Beställning av livsmedel
Svenska kyrkan
Telefon: 0223-298-12

Det finns flera olika betalningsalternativ och lösningar på legitimering.

Kontakt

Svenska kyrkan
Telefon: 0223-298 12

Apoteksgruppen Norberg
Telefon: 0223-201 20

Norbergs kommun
Telefon: 0223-290 10

___________________________________________________________________________

Information till företagare
2020-03-23, klockan 09.56

Som en följd av coronaviruset drabbas våra företagare och det lokala näringslivet i kommunen. Norbergs kommun har följt de krispaket som lagts fram genom regeringen men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hitta lösningar för det lokala näringslivet. Som kommun vill vi hjälpa och stötta företagare och erbjuder en del åtgärder.

Norbergs kommun erbjuder en del åtgärder och lösningar för alla företagare. Det kan exempelvis handla om:

 • Fakturor till kommunen skickas digitalt för snabbare hantering i våra system.
 • Vi erbjuder akutföretagsrådgivning. Vi ger gärna tips och förmedlar möjligheter utifrån företagets behov och de krisstöd som regeringen satt in.
 • Inga kommunala avgifter för uteservering eller reglering av datum för säsong.
 • Inga tillsyner kommer att ske som inte är akuta.
 • Mer tidsfrist vid tillståndsansökningar om man vill skjuta på kommande arbete.
 • Bokade arrangemang kommer vi i möjligaste mån att skjuta fram istället för att avboka då många kulturarbetare, föreläsare och andra är egenföretagare i en utsatt bransch.
 • Kommunen för dialog med fastighetsägare gällande eventuella lättnader för företagen.
 • 90 dagars kredit istället för 30 för VA-avgifter för företag.
 • Varselberedskap tillsammans med olika aktörer om det blir tal om varsel. Norbergs kommun önskar kontakt för samverkan med företag om detta skulle vara aktuellt.
 • Kontakt med bank och Almi när det gäller stöd för finansiella frågor.
 • Vi ser över Jobbmatchning och har dialog med företag som drar ner på sin personalstyrka samtidigt som finns det branscher som behöver stärka upp på grund av sjukdom.

Vi följer utvecklingen noggrant och fler åtgärder kan komma att erbjudas och politiska beslut kan hanteras skyndsamt.

En samordningsgrupp har tillsatts som ska säkerställa samhällsviktiga funktioner och samordna service från näringslivet till riskgruppen. Företag med fler anställda i olika branscher kontaktas för att kommunen ska få en bra lägesbild av hur de olika branscherna påverkas av personalsituation, orderingång och leverans. Handeln i centrum kraftsamlar för att kunna erbjuda hemleveranser.

Näringslivsenheten skickar ut nyhetsbrev till våra lokala företagare med information. Har du inte fått det kan du kontakta vår förenings- och näringslivsutvecklare.

Företagen är viktiga för oss. Tillsammans kan vi stötta och hjälpa varandra!

Verksamt.se, för dig som driver företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tobias Back
Förenings- och näringslivsutvecklare
Telefon: 0223-290 10
E-post: tobias.back@norberg.se

___________________________________________________________________________

Information på olika språk om hur du kan skydda dig själv och andra från smitta
2020-03-18, klockan 13.28

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta information på andra språk än svenska om hur du kan skydda dig själv och andra från smitta. Där finns samlad information på bland annat finska, tyska, franska, dari och tigrinja.

Information in other langugages regarding the new virus covid-19 can be found at The Public Health Agency of Swedens website. Here you can find informaton in finnish, german, french, dari and tigrinyan.

Information på olika språk om hur du kan skydda sig själv och andra från smitta, länk till Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Kommunens krisledning är aktiverad med anledning av coronaviruset (covid-19)
2020-03-18, klockan 11.41

Norbergs kommun aktiverade sin krisledningsgrupp den 28 februari 2020 med anledning av coronaviruset (covid-19). Krisledningen består av nyckelpersoner inom kommunen. Målet är att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt samtidigt som vi minimerar smittspridningsrisken. Vi följer myndigheternas rekommendationer med anledning av detta.

Krisledningen har under den senaste tiden deltagit i digitala möten med länets samlade krisledning. Den samlade krisledningen i länet består av bland andra Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Polisen, Försvarsmakten, räddningstjänster, P4 Västmanland och länets alla kommuner. Vid behov är ytterligare representanter med i dessa möten.

En viktig del i arbetet för krisledningen är kunskapsinhämtning för lägesbilder och samordning. Norbergs kommun lämnar kontinuerligt lägesrapporter till Länsstyrelsen i Västmanlands län.

___________________________________________________________________________

Distansstudier för alla elever inom Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)
2020-03-17, klockan 14.07

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ingen undervisning kommer ske i NVU:s lokaler från och med onsdagen den 18 mars.

Detta gäller all utbildning som Norra Västmanlands Utbildningsförbund ansvarar för inom gymnasieskolan Brinellskolan med alla program och inriktningar, särskola, SFI och vuxenutbildning. Undervisningen kommer att hållas genom fjärr- eller distansundervisning. Du som elev följer ditt ordinarie schema hemifrån. Rekommendationen är att inga elever ska vistas på skolan men all frisk personal jobbar som vanligt och är tillgängliga för elever. Som gymnasieelev kan du kontakta din mentor, lärare eller rektor vid funderingar.

Du kan hitta kontaktuppgifter på NVU:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Familjerådgivningen tar endast emot rådgivande samtal
2020-03-16, klockan 13.46

Familjerådgivningen med besöksadress i Fagersta har på grund av smittspridningen av coronaviruset endast möjlighet att tillhandahålla rådgivande samtal via telefon. Familjerådgivningen kontaktar er som har inbokade tider för gemensam planering av den fortsatta kontakten. Spara gärna dessa telefonnummer.

Helene Risberg: 0223-442 89 eller 076-723 53 84

Karina Ahl Hansen: 0223-446 07 eller 070-530 69 03

Det går bra att skicka e-post till familjeradgivningen@fagersta.se.

___________________________________________________________________________

Besöksförbud på våra äldreboenden och LSS-verksamheter
2020-03-12, klockan 10.32

Efter Region Västmanlands rekommendationer har Norbergs kommun från och med idag den 12 mars infört besöksförbud på våra äldreboenden och LSS-verksamheter. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för allmän smittspridning av coronavirus (covid-19) är mycket hög i Sverige. Störst risk för att bli allvarligt sjuka löper äldre och människor med flera sjukdomar.

Besöksförbudet gäller följande boenden och verksamheter:

 • Björkängen
 • Granbacken
 • Korttidsboendet Öjersbogården
 • Lillgården
 • Cornetten

Besöksförbudet innebär att all planerad underhållning och verksamhet i lokal Bubblan på Björkängen är inställt.

Besöksförbud på Region Västmanlands sjukhus och psykiatriska avdelningar, länk till Region Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)
2020-03-11, klockan 17.17

Enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten råder vi anhöriga att undvika onödiga besök på våra äldreboenden och LSS-verksamheter om man har symtom på infektion som feber, hosta eller luftvägssymtom.

Region Västmanland meddelar att från och med idag, 11 mars kl. 15, införs besöksförbud i hälso- och sjukvården i Västmanland på grund av coronavirus (covid-19). Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland. Beslutet gäller tillsvidare.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom på Coronaviruset, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Några allmänna råd för att minska smittspridningen är att tvätta händerna ofta, nys och hosta i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun, stanna hemma när du är sjuk och att använda handsprit.

In English
General measures to prevent the spread of coronavirus disease. When coughing and sneezing, remember to cover your nose and mouth with flexed elbow. Wash your hands with soap and water.

Folkhälsomyndigheten - skydda dig och andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Coronaviruset: om att gå till jobbet, skolan med mera efter utlandsresa
2020-03-02, klockan 08.49

Om att gå till jobbet, skolan med mera efter utlandsresa med hänsyn till det utökade riskområdet för smitta av det nya coronaviruset, covid-19. Inga restriktioner gäller för arbete, skolgång eller andra aktiviteter om du är symtomfri.

Om du har symtom som feber och/eller luftvägsinfektion (hosta) men inte vistats i något av riskområdena eller varit i kontakt med någon som konstaterats vara smittad finns det inte heller några restriktioner.

När ska jag stanna hemma och kontakt vården?

Om du har symtomen (feber, hosta) och har, inom 14 dagar, varit i något av de områden som listas nedan ska man stanna hemma och ringa till 1177 för rådgivning. Detta gäller även om symtomen skulle komma efter att du redan återgått till ditt arbete, skola eller övrig aktivitet. Då är det också viktigt att ta sig hem enskilt och ta kontakt med vården via 1177 för rådgivning.

Riskområden

 • Kinas fastland och Hong Kong (Macau undantaget)
 • Sydkorea
 • Iran
 • Norra Italiens regioner Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
 • Vid genomresor eller byte av plan i dessa riskprovinser i Italien finns det inga restriktioner
 • Aostadalens skidorter (exempelvis Courmayeur, Cervinia och Monterosa) och Trentinos skidorter (exempelvis Madonna di Campiglio, Val Gardena) är undantagna. Dessa skidorter ligger inte i de fyra riskområdesprovinserna

Om du varit i kontakt med någon som konstaterats smittad eller som bedömts (av officiell person) vara ett starkt misstänkt fall ska du stanna hemma och kontakta 1177 för rådgivning.

folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats hittar du uppdaterad information och frågor och svar om coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Du kan också ringa 113 13 för svar om sjukdomen.

https://folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/ring-113-13-for-svar-om-coronavirussjukdom-covid-19/länk till annan webbplats

___________________________________________________________________________

Information med anledning av nya coronaviruset
2020-02-28, klockan 09.28

Sjukdomen som sprids av det nya coronaviruset heter covid-19. Symtomen är feber och hosta och påminner om influensa. Har du inte varit på resa i ett område där personer har blivit smittade av coronaviruset de senaste 14 dagarna, men har liknande symtom? Då är det inte sannolikt att du har fått covid-19.

Stanna hemma och ring 1177 om du tror att du är drabbad

Om du tror att du kan vara smittad är det mycket viktigt att du inte åker direkt till sjukvården utan stannar hemma och ringer till 1177 vårdguiden på telefon. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårdspersonalen och andra patienter.

Läs mer om vård och coronaviruset på 1177.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har sammanställt aktuella frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats