Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna i vårt område är under det normala i stora magasin. I små magasin är nivåerna nära det normala eller under det normala (februari 2020).

Störst risk för enskilda brunnar

Risken för påverkan bedöms som störst för enskilda brunnar och vissa mindre kommunala vattentäkter. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

I Norberg är det särskilt enskilda brunnar som är känsliga för de låga grundvattennivåerna.

Vad kan man göra för att spara dricksvatten?

Här kommer några förslag på hur man kan spara dricksvatten:

 • Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program
 • Diska inte under rinnande vatten
 • Ta korta duschar
 • Bada inte i badkar
 • Använd snålspolande duschmunstycke
 • Stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar
 • Samla regnvatten för att använda till trädgårdsbevattning
 • Tvätta bara bilen hos en biltvätt där smutsigt vatten samlas upp, renas och återanvänds
 • Ställ en kanna vatten i kylskåpet, istället för att varje gång spola länge i kranen för att få kallt vatten