Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Störningar i dricksvattenförsörjningen

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till friskt vatten är någonting som de flesta i vårt land tar för givet. Därför kan konsekvenserna också bli stora när det blir avbrott i dricksvattenförsörjningen. 

En bra vattenförsörjning är en hörnsten i ett väl fungerande samhälle. Kranvatten används bland annat som dricksvatten, för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel mejerier, slakterier och bryggerier.

Konsekvenser av avbrott i dricksvattenförsörjningen beror mycket på avbrottets längd och huruvida det uppstod utan förvarning. Utan tillgång till dricksvatten så påverkas människor och djur rejält. Utan vatten kan man inte få i sig vatten, laga mat, diska, tvätta sig själv och sina kläder. Toaletter kommer att sluta att fungera.

Nödvatten

Kommunen ansvarar för vattenförsörjningen och därmed också för nödvattenförsörjningen, då kommunen i alla situationer ska se till att invånarna har tillgång till rent vatten. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Nödvattenförsörjning används vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning, och baseras på vattentankar som körs ut till och ställs upp i det berörda området. Eftersom mängden vatten i tankarna är begränsad är det främst avsett för mat, dryck och personlig hygien.

Nödvatten är leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att man använder det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar).

I en nödsituation beräknas vattenbehovet för att klara mat och dryckesbehovet per individ till 5 liter/dygn de första två dagarna och därefter 15 liter/dygn enligt de nationella riktlinjerna. Vid en allvarlig långvarig kris ska konsumenterna ha tillgång till 50 liter/person och dygn.

I Fagersta finns en nödvattenplanering som kan användas vid långvariga störningar i dricksvattenförsörjningen.

Relaterad information