Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Skogsbranden 2014

Den 31 juli 2014 utbröt det som skulle bli den största skogsbranden i Sverige i modern tid. Ett område stort som
25 000 fotbollsplaner brann upp. Hundratals brandmän, militärer och frivilliga kämpade dygnet under flera veckor för att släcka branden. Tusentals människor och djur fick evakueras, en person miste livet och ett 70-tal byggnader brann upp. Totalkostnaden för räddningsinsats och skador uppskattas till minst en miljard kronor.

Branden i siffror (hämtade från Länsstyrelsen i Västmanland)

Areal brandområde

31 juli kväll: cirka 150 hektar
2 augusti morgon: cirka 700 hektar
2 augusti kväll: cirka 1 600 hektar
3 augusti em: cirka 2 700 hektar
4 augusti morgon: cirka 2 800 hektar
4 augusti kl 12.00: cirka 4 000 hektar
4 augusti kl 18.00: cirka 11 000 hektar
4 augusti kl 20.00: cirka 13 100 hektar

Brandområdet femdubblades och nådde sin största omfattning den 4 augusti. På kvällen brinner ca 13 100 hektar.

Omkrets brandområde

Ca 65 km

Areal avspärrat område

14 700 hektar.

Utlagd brandslang

50 mil

Evakuerade

Cirka 1 000 personer evakuerades och 6 000 personer hotades av evakuering. Cirka 1 200 stycken nötkreatur och 500 får och lamm evakuerades under branden.

Skadade

En person avled efter att ha blivit instängd mellan två brandfronter. En person fick svåra brännskador och en polis skadades allvarligt efter att ha blivit påkörd vid en vägspärr.

Skog och fastigheter

Cirka 120 skogsägare drabbades. 71 fastigheter skadades helt eller delvis.

Vattenbombare

De franska och italienska planen var uppe 1 533 gånger och dumpade totalt 10 miljoner liter vatten. 14 helikoptrar bekämpade tillsammans branden under 320 timmar i luften.

Antal personer som deltar i insatsen

Totalt ingick cirka 1 500-2 000 personer i insatsen.

Relaterad information