Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2008

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2008.

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier
Dnr: 2008.0540.914

OBS! Detta är en nerkortad version.

Vi vill att det skall vara ett allmänt förbud att använda fyrvekerier och pyroteknisk utrustning, annat än vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition och hävd. Exempelvis nyårs- och valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen skall detta ske på, av kommunen, avsedda och godkända platser, samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid.

Det eskalerade användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är ohållbart. Självklart ska vi med glädje fortsätta att fira det nya årets ankomst liksom att vi firar vårens intåg vid Valborg. Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider, skall tillstånd ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter. Man anger var och när man vill använda pyroteknik. Den som får tillståndet att inhandla pyrotekniska varor ska även vara ansvarig vid användandet.

Vi vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning! Vi vill veta var och när kommer att användas för att därmed kunna planera våra liv, för oss själva och för våra djur!

Sammanfattning av ärendet
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås på grund av att den föreslagna åtgärden inte är förenlig med ordningslagen.

Kommunfullmäktiges beslut § 97 2011-09-26

Medborgarförslaget om förbud mot användning av fyrverkerier avslås.

_________________________________________________________________________________