Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2011

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2011.

Medborgarförslag om heltid för kommunanställda
Dnr: 2011.0163.914

OBS! Detta är en nerkortad version.

I Norbergs kommun såsom i många andra av Sveriges kommuner är detidsanställning väldigt utbrett, framför allt i kvinnodominerade yrken som t. ex. Barnskötare, Undersköterska, Personlig assistent etc.
Majoriteten av dessa deltidsanställningar är ej önskvärd av medarbetarna. Gör man en jämförelse med de mansdominerade yrkesområdena, t. ex. NVK, så är deltid nästan inte förekommande, i alla fall inte icke önskvärd deltid.

Så för att slå ett slag för Jämställdheten så föreslår jag att alla tjänster i Norbergs kommun SKA i grund och botten vara heltid och att deltid ska respektive medarbetare själv få avgöra om. "Heltid en rättighet, deltid en möjlighet".

Kommunfullmäktiges beslut § 105 2012-12-10

Medborgarförslaget om heltid för kommunanställda bifalls delvis på så sätt att de tjänster som utannonseras bör omfatta 100 %.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om en positiv väg in i Norberg
Dnr: 2011.0026.914

OBS! Detta är en nerkortad version.

Norbergs kommun har målet att vi ska vara 6500 invånare år 2015. För detta behöver vi givetvis flera arbetsplatser och bra boende i kommunen. Men framför allt måste fler människor än hittils upptäcka att Norberg finns och är en positiv plats att leva och bo på. Välskötta parkområden samt gång- och cykelbanor, utmärkt snöröjning samt föredömligt rent och snyggt är några plus i Norberg.

Redan när vi flyttade till Norberg i augusti 2007 upptäckte jag hur lätt det är att missa Norberg, om man kommer från Fagersta-hållet. Den oinvigde hinner vara halvvägs till Avesta, innan man upptäcker att men rest "värdshus förbi".
Ordna ordentlig skyltning till Norbergs centrum i god tid före korsningen vid Antons mack! På så sätt kommer bilisterna in i Norbergs centrum och kan fika eller äta sin lunch här i stället för i Avesta eller Hedemora = intäkter för företagare och kommun.

Kommunfullmäktiges beslut § 2 2012-03-05

  1. Medborgarförslaget föranleder inte några ytterligare åtgärder med hänvisning till i tjänsteskrivelse redovisade åtgärder i linje med förslaget.
  2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om att anlägga ett utegym på området mellan Svanen och Norbergsån
Dnr: 2011.0124.914

Jag vill lämna in följande förslag att bygga ett utegym på gräsplanen mellan OK Staionen och Kvarteret Svanen.
Om det nu blir en lekpark för barnen skulle det väl passa utmärkt att de vuxna kan träna också i närheten. Bifogar artikel från DN. Finns att köpa från Enköping. Med hopp om ett positivt besked.

Kommunfullmäktiges beslut § 44 2012-06-11

  1. Medborgarförslaget är intressant och att det är upp till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund att enligt egen bedömning anlägga utegym i planerad lekplats på området när finansiering finns.
  2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om en offentlig toalett
Dnr: 2011.0064.914

Det saknas en offentlig toalett i Norberg till förfång eller förtret för Norbergare och turister och andra besökare i kommunen. Jag vet att det hänvisas till att det finns en offentlig toalett hos OK-macken i Norberg. Enligt min syn så är denna toalett egentligen inte en offentlig inrättning utan en serviceåtgärd för OK:s kunder, alltså en kundtoalett. Mitt förslag är att det inrättas en offentlig toalett förslagsvis i närheten av busstorget, då vi en gång hade en offentlig inrättning belägen i den nedbrunna busstationen. Förslagsvis eller tips så finns det en firma i Nora stad som heter DANFO och som tillverkar och försäljer toaletter för offentligt bruk.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) anger att det finns ett avtal med OKQ8 AB om upplåtelse av kundtoaletten i OKQ8-stationen till allmän toalett. NVK anser att en offentlig toalett vid macken är en fullt godtagbar lösning och att medborgarförslaget därmed bör avslås.

Kommunstyrelsens beslut § 166 2011-10-13

Medborgarförslaget om att inrätta en offentlig toalett avslås.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om anslagstavla till Norbergs centrum
Dnr: 2011.0044.914

Bakgrund:
Det saknas idag en anslagstavla i centrala Norberg som är tillgänglig för alla att annonsera på. En tavla behövs där föreningar, företag och privatpersoner kan annonsera om aktiviteter gratis.

De anslagstavlor som idag finns i Kärrgruvan (vid Storkiosken) och Linnévägen (Linnevägen - väg 68) är för långt från centrum. Men det är något i den enkla tavelstilen som önskas till centrum.

Syfte:
- Ökad information hänger samman med ökad attraktivitet för kommunen. Det finns mycket som händer i Norberg men det är svårt för mig att veta var jag ska leta efter informationen.
- En anslagstavla är demokratisk och öppen för alla. Alla får inte annonsera via kommunens evenemangskalender. Alla har inte råd att sätta in annons i Norbergsbladet, Annonsbladet eller dylikt. Platser som turistinformation, Coop och Biblioteket har begränsad tillgång. Användandet av Internet som primär informationskälla för Norberg är fortfarade i sin linda.

Placeringsförslag:
Nära Torget i korsningen mellan Södra kyrkogatan och Engelbrektsgatan finns en lämplig yta. Ett annat förslag är att placera anslagstavlan bredvid ekomuseum-infotavlan vid torget.

Kommunstyrelsens beslut § 175 2011-11-14

  1. Kommunalteknikförbund och kultur-, idrotts-, och fritidsutskottet ges i uppdrag att inventera befintliga anslagstavlor, utreda ansvarsförhållanden för skötsel av dem samt med utgångspunkt i medborgarförslaget komma med förslag till var anslagstavlorna bör vara placerade.
  2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om att bevara Kärrgruvan levande
Dnr: 2011.0016.914

Kärrgruvan o Norbergs kommun är en plats med både historiskt och kulturellt värde. Här finns sevärdheter, vacker natur och ett rikt djurliv. Här bor och arbetar människor och har gjort så i många generationer. Här finns rötter som går långt tillbaka i tiden och ett arv att förvalta för framtida generationers räkning.
Dessvärre är Kärrgruvan eftersatt både driftsmässigt och ekonomiskt. Affären är nedlagd sedan länge, bussförbindelserna är dåliga, sevärdheterna förfaller och senast det överhängande hotet om att Björkbyn och Bolagshagen kanske stängs ned.
Kärrgruvan är döende och riskerar att förvandlas till spökstad om vi inte ingriper snabbt.
Vi som bor i Kärrgruvan har mitt i detta hittat sammanhållning och en vilja att förändra detta.
Här finns fantastiska resurser av idéer om hur vi ska kunna hålla bygden levande och göra den mer attraktiv både för dem som bor här, för dem som vill flytta hit och för turister.
Vi vill lyfta fram och satsa på vår historia, vi startar just nu ett ungdomsprojekt och vi har många fler idéer om vad som skulle kunna göras.

Vi vill ha kommunens stöd i vårt arbete för att behålla vår bygd och våra rötter levande.
Detta skulle i förlängningen även gynna kommunen.

Vi vill att Norbergs kommun aktivt satsar på att bevara Kärrgruvan levande genom att verka för att de stora bostadsområdena Bolagshagen och Björkbyvägen, där 100-talet av Kärrgruvans innevånare bor, räddas från att bli spökstäder!

Kommunfullmäktiges beslut § 63 2011-06-07

  1. En kontaktperson för företrädare för Kärrgruvans invånare utses inom ledningskontoret.
  2. Beslutet enligt punkt ett ska omprövas av kommunstyrelsen efter ett år.
  3. Medborgarförslaget anses med hänvisning till ovanstående punkter bifallet.

_________________________________________________________________________________