Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2013

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2013.

Medborgarförslag om nedläggning av skolverksamheten i Kärrgruvans skola
Dnr: 2013.0032.914

Angående nedläggningen av skolverksamheten i Kärrgruvans skola anser jag att förslaget stoppas och åtgärdas med förnyad utredning. Detta på grund av det stora missnöjet från barnfamiljer och övriga i Norberg och inte minst syns missnöjet i de insamlade namnunderskrifter.

Sammanfattning av ärendet
Trots den respekt och förståelse vi har för de önskemål som förslagslämnaren och de personer som skrivit på namnlistorna ger uttryck för, vidhåller vi nödvändigheten av en flytt av elever till Källskolan mot bakgrund av de argument som redovisats i tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut § 45 2013-04-18

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

_________________________________________________________________________________