Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2014

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2014.

Medborgarförslag om hundrastplats
Dnr: 2014.0154.914

Jag diskuterar detta ofta med andra hundägare när vi träffas och då brukar de säga att "skogen finns ju". Men det räcker inte som argument. Först och främst så är det inte lagligt att ha hunden lös. Och många människor är faktiskt rädda för hundar, hur små de än är.

Jag träffar väldigt mycket folk både i mitt yrke och privat, oftast äldre personer med hund som har stora problem med rastningen. Kroppen blir sämre och sämre och hundarna får mindre och mindre motion. Ofta får hundägarna dåligt samvete och mår dåligt. Många äldre skaffar även hund för att få "sällskap". De personerna känner sig ofta ensamma och en gemensam rastplats vore bra för deras hundar, och även för hundägarna.

På en sådan plats knyter man många och välbehövliga nya vänskapsband och därmed ökar självklart livskvaliten avsevärt för alla.

Det är även en perfekt plats för hundägare att träna sina hundar, för mindre problemhundar och allmänt bara en bra mötesplats för folk med samma intressen, likväl som det finns mötesplatser för andra intressen som olika sporter till exempel.
En annan idé är att dela ut gratis hundbajspåsar vid sådana ställen, många struntar ju i att plocka upp efter sina hundar.

Mitt förslag till kommunfullmäktige:

Att inrätta en inhägnad hundrastplats i Norbergs kommun

Sammanfattning av ärendet
Även om det finns fördelar med hundrastgårdar som kan vara en trevlig mötesplats för hundar och hundägare anser NVK:s förvaltning att kommunala medel hellre bör användas till andra ändamål än att anordna en hundrastgård. Förbundsdirektionen för NVK bör lämna en kostnadsbedömning och även att föreslå kommunstyrelsen i Norberg besluta att avslå förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut § 7 2015-01-26

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, men att hundrastplats tas i beaktande i kommande planering av aktivitetsområden.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om hjärtstartare
Dnr: 2014.0076.914

Många av oss i Norberg känner att vi har kommit allt längre bort från den sjukvård som vi hade för några år sedan, med ett helt fungerande sjukhus i Fagersta till vilket snabbt vi kunde ta oss vid akuta sjukdomstillstånd. Vi tar oss ju nu snabbt till Avesta lasarett om så skulle behövas. Känslan att ambulansen vid akuta nödrop dröjer lite längre än förr är kanske bara en felbedömning.

För att göra det bästa av den situation vi har och kanske höja tryggheten något, föreslår jag att kommunen köper in eller hyr (vilket kanske kan vara det bästa) åtminstone två s k Hjärtstartare. Dessa skulle kunna placeras i de butiker som har öppet större delen av dagen och även en bra bit på kvällen. (Konsum och Ica). Snabbutbildning av den personal som är intresserade skall naturligtvis ges.
Om ett hjärtstillestånd händer på "byn", så skulle vi kanske rädda liv.

Kommunfullmäktiges beslut § 6 2015-01-26

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

  1. Vid behov så bekostar och ombesörjer Norbergs kommun en hjärtstartare på lämplig kommunal anläggning dit allmänheten har tillträde centralt i Norberg.
  2. En eventuell finansiering av hjärtstartare hänskjuts till budgetberedningen i mars 2015 att behandla.
  3. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_________________________________________________________________________________