Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunal anslagstavla

Detta är Norbergs kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella kungörelser, tillkännagivanden och protokoll.

Du hittar tidigare protokoll på denna länköppnas i nytt fönster

Justerade protokoll

Här talar vi om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Anslagna protokoll

Norra Västmanlands ekonominämnd 2019-05-23, anslås 2019-06-04--2019-06-27öppnas i nytt fönster (pdf, 2.4 MB)

Kommunstyrelsen 2019-06-03, anslås 2019-06-07--2019-07-01öppnas i nytt fönster (pdf, 221 kB)

Valnämnden 2019-06-10, anslås 2019-06-17--2019-07-09öppnas i nytt fönster (pdf, 312 kB)

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskotet 2019-06-24, anslås 2019-06-25--2019-07-17öppnas i nytt fönster (pdf, 183.3 kB)


Protokoll för kännedom

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund 2019-05-23öppnas i nytt fönster (pdf, 185.7 kB)

Norra Västmanlands utbildningsförbund 2019-05-27öppnas i nytt fönster (pdf, 38.3 kB)


Tillkännagivanden och kungörelser

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kungörelse

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2019-06-17öppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Överförmyndarens expeditionstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud i Norbergs kommun
Solveig Grönberg
dso@norberg.se
Telefon: 0223-290 00


Hur man överklagar beslut

Information om hur du överklagar beslut hittar du på följande sida: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster


Relaterad information