Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2019. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Norbergs kommuns delårsrapport
Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för Norbergs kommun per den sista augusti år 2019 med resultatprognos för helåret. Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.norberg.se - Kommun & politik - Ekonomi

Skattesatsen för år 2020 beslutades
Den kommunala skattesatsen för år 2020 fastställs till 22,66 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad i förhållande till år 2019.

Norbergs kommuns budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022
Kommunfullmäktige beslutade om Norbergs kommuns budget i 23 punkter.
Bland annat beslutades att resultatmål för år 2020 fastställs till 1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,33 procent av skatter och statsbidrag, och för åren 2021-2022 till 2,0 procent av skatter och statsbidrag.

Relaterad information