Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Norbergs kommuns budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023
Norbergs kommuns budget för år 2021 med plan för åren 2022 och 2023 antas.

Taxa för Norbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från den 1 januari 2021
Det pågår en utredning av taxan för vatten och avlopp, vilket har medfört vissa korrigeringar i den ekonomiska redovisningen. Förslaget är att vissa avgifter i Norbergs kommuns brukningstaxa för vatten och avlopp sänks med 10 procent samt att anläggningstaxa och övriga avgifter lämnas oförändrade. Förslaget antas och taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2021.

Investeringar för möjlighet till tidig snötillverkning
Kommunfullmäktige beslutar bland annat i ärendet att godkänna inköp av två stycken nya snökanoner för en sammanlagd kostnad av 1 000 000 kronor.

Relaterad information