Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2019. Du hittar handlingarna och övriga ärenden som kommunstyrelsen har behandlat i protokollet när det justerats.

Ny biblioteksplan
En ny biblioteksplan för åren 2019-2021 har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade att anta planen.

Åtgärder inom hemtjänstverksamheten
En plan för utvecklingsarbete inom hemtjänsten i Norbergs kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planen samt om finansiering för utvecklingsarbetet. Vidare beslutades att ett pågående arbetstidsförkortningsprojekt avbryts vid sommaren år 2020.

Upplösning av Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Fagersta, Skinnskattebergs och Norbergs kommuner är medlemmar i Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU. Fagersta kommun har nu sagt upp medlemskapet. Av den anledningen beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en tjänstepersonsgrupp samt en politisk styrgrupp för att ta fram ett upplösningsavtal.

Relaterad information