Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar under kommunstyrelsens socialutskott för den sociala omsorgen i kommunen.

Socialförvaltningen leds av förvaltningschefen. I förvaltningschefens uppdrag ingår att ansvara för övergripande frågor och frågor som gäller ledning och organisation samt förvaltningens del i de kommungemensamma frågorna. Administrativa stödresurser finns samlade direkt underställd förvaltningschefen.

Socialutskottet och socialförvaltningen bedriver individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg för området funktionsnedsatta och socialpsykiatri.

Dessa verksamheter är organiserade i sex olika områden som leds av varsin områdeschef:

  • Älreomsorg - Granbacken
  • Äldreomsorg -  Björkängen
  • Äldreomsorg - Öjersbo
  • Äldreomsorg - Hemtjänst
  • Område Funktionsnedsatta
  • Individ och familjeomsorg
  • Arbete och integration

Klicka här för att komma direkt till socialförvaltningens egna sidor.

Relaterad information