Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder/styrelser som ska finnas i en kommun och väljer ledamöter till dessa nämnder och styrelser. Dessa ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige. Norbergs kommun har sex olika nämder representerade.

Nämnderna ska

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige

Du kan läsa mer om varje nämnd på deras egen sida: