Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Norra Västmanlands ekonominämnd

Norra Västmanlands ekonominämnd är ett samarbete mellan Fagersta och Norbergs kommuner och ansvarar över kommunernas ekonomiadministration.

Varför en gemensam ekonomiorganisation?

Syftet med en gemensam ekonomiorganisation är att nå samordningsfördelar i form av ett gemensamt användande av personal, system och licenskostnader. Samarbetet är också ett sätt att säkra kompetens, kvalitet och utveckling samt att minska sårbarheten inom nämndens ansvarsområde. Norra Västmanlands ekonominämnd bildades den 1 januari 2012 och det gemensamma ekonomikontoret har sitt säte i Fagersta.

Ordförande
Marino Wallsten (S), Fagersta
Telefon:
Skicka e-post till Marino

Relaterad information