Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Valnämnden

Valnämnden är den lokala valmyndigheten med ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden svarar för organisation och genomförande av de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting, och val till Europaparlamentet samt extra val och folkomröstningar.

Valnämnden beslutar om det praktiska genomförandet av valen och ordnar lämpliga röstnings- och vallokaler och förordnar röstmottagare. Valnämnden ansvarar för den preliminära rösträkningen.

Nästa allmänna val hålls 2022 och nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen Västmanland. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar samt fastställer resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigevalen.

Det övergripande ansvaret har den centrala statliga Valmyndigheten, som har till uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar.

Sök förtroendevaldaöppnas i nytt fönster