Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Valresultat och mandatfördelning

Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige bestäms av medborgarna genom de allmänna val som hålls vart fjärde år.

Mandatfördelningen i Norberg

Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet. Det finns 51 förtroendevalda i kommunfullmäktige i Norberg, 31 ledamöter och 20 ersättare.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Så här fördelar sig mandaten efter valet 2018

Moderaterna

2

Centerpartiet

2

Liberalerna

2

Socialdemokraterna

13

Vänsterpartiet

3

Demokraterna i Norberg

4

Sverigedemokraterna

3

Partiet för Norbergs framtid

2

Totalt

31

Politiskt styre

Politikerna i Norbergs kommun representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i kommunfullmäktige utgår från valresultatet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr tillsammans i kommunen.