Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Grafisk profil

För att förstärka bilden av Norbergs kommun är det viktigt med en enhetlig profil utåt med en tydlig avsändare. För att det ska bli enklare och tydligare har vi en grafisk profil. Den talar om hur vi kommunicerar kommunens verksamheter, både internt och externt.

Vår grafiska profil är en viktig del i arbetet med att stärka vårt varumärke. Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig bild av kommunen. Vår grafiska profil visar hur kommunens logotyp får användas, och beskriver vilka färger och typsnitt vi använder i material från kommunen. Hur vi ska se ut på trycksaker, i broschyrer och presentationsmaterial, på skyltar och fordon, i annonser och på affischer i interna och externa sammanhang.

Tydligare för mottagaren

Genom att följa vår grafiska profil blir våra budskap konsekventa och förstärkta och får bättre genomslagskraft. Det gör det tydligare för mottagaren att känna igen sig och minnas att just Norbergs kommun är avsändaren.

Relaterad information