Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Samverkan mellan kommunerna

Inom vissa områden samarbetar kommunen med andra närliggande kommuner och har därför vissa gemensamma samverkansorgan. Områdena rör bland annat ekonomi, räddningstjänst, kommunaltekniska frågor samt miljö- och byggfrågor.