Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv. Sändningen börjar klockan 17.30

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 7 december, 2020, klockan 17.30 i Centralskolans aula.

Vi ber allmänheten pga rådande omständigheter ej besöka detta sammanträde och i stället följa webbsändningen nedan

Youtube-icon

Visa sändning på Youtube

Föredragningslista måndagen den 7 december

 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
 2. Godkännande av dagordning
 3. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, tredje kvartalet år 2020
 4. Kostnadsförslag för att genomföra en utredning av gång- och cykelväg längs Norens södra strand
 5. Ändring av index i taxor för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
 6. Revidering av avloppsbelopp och ändringar av index i taxor för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet år 2021
 7. Hantering av sänkt lokalkostnad för finansiering av kulturskolan år 2020
 8. Antagande av ny internhyresmodell för Norberg kommuns verksamhetslokaler
 9. Motion från (V) om att utlysa klimatnödläge för Norbergs kommun
 10. Eventuella nya motioner
 11. Skriftliga meddelanden