Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Alkohol (serveringstillstånd)

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Med detta menas enligt 1 kap. 11§ varje form av alkoholservering mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

När krävs inte serveringstillstånd?

1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.

2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

OBS! Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering skall få ske utan tillstånd.

Handläggning av serveringstillstånd, anmälan gällande folköl, tobaksförsäljning och automatspel görs i samarbete med Avesta kommun.

Kontakt

Telefon: 0226-64 53 37
E-post: omsorg@avesta.se

Blanketter för serveringstillstånd