Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Sälja e-cigaretter

Du som vill sälja elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllnadsbehållare måste anmäla detta till kommunens alkohol- och tobakshandläggare. Du måste också betala en avgift varje år som täcker kostnaden för den tillsyn som handläggaren gör av din verksamhet. Det är lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som reglerar hur försäljning får gå till.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllnads­behållare

Du som säljer e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare måste anmäla detta till Hallstahammars kommun. Du ska dessutom skicka in ett egenkontrollprogram som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

18-årsgräns gäller – du som säljer måste kontrollera

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. I butiken ska finnas skylt om 18-årsgräns.

Det är viktigt att du som näringsidkare och övriga medarbetare har tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller.

Marknadsföring får ske på plats i affären

Det är lagligt att det finns reklam för e-cigaretter på försäljningsstället. Däremot får du inte göra reklam på internet, i radio eller i tidningar.

Varningstext måste finnas på förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning, ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Vid försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare krävs att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Programmet ska bland annat innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Årlig tillsynsavgift

Kommunen ska varje år kontrollera att du följer de regler som finns när det gäller försäljning av e-cigaretter och påfyllnads­behållare. Det kallas för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift varje år. Storleken på avgiftern beslutas av politikerna i bygg- och miljönämnden och finns inskriven i taxan för prövning och tillsyn enligt tobakslagen.

Påföljder – så kan du straffas om inte lagen följs

Följs inte lagen kan kommunen förbjuda försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i din butik. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning kan också få ett straff i form av böter eller fängelse. Kassa­personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om e-cigaretter säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Mer och fördjupad information

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunens alkohol- och tobaks­handläggare som även har tillsynsansvar när det gäller försäljning av e-cigaretter.

Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
Telefon: 0220-24 000
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar