Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Sälja folköl

Du som säljer folköl ska anmäla detta till kommunen där du har ditt försäljningsställe. Du ska även anmäla om ett ägarskifte görs. Tillsammans med anmälan om försäljning ska du även skicka med ditt egenkontrollprogram.

Försäljning av folköl

För att en verksamhet ska få sälja folköl måste försäljningen anmälas till Hallstahammars kommun.

Det är alkohollagen som reglerar försäljningen och serveringen av folköl. Lagen finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland ungdomar. Försäljning av folköl måste därför anmälas till kommunen.

Ägarbyte

Om en verksamhet som säljer folköl byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas.

Avanmälan kan göras till vår alkoholhandläggare.

Ansvarsfull försäljning och utbildning av personal

Verksamheten måste se till att försäljningen sker på ett ansvarsfullt sätt. Folköl får inte säljas till

  • Den som är under 18 år.
  • Den som är märkbart påverkad av alkohol eller droger.
  • Den som kan misstänkas langa, det vill säga sälja det vidare eller ge det till en person som inte själv får köpa folköl.

Personal som säljer folköl har ett personligt ansvar för försäljningen. Den som säljer folköl till en person som inte har fyllt 18 år kan straffas enligt lag.

Du som har detaljhandel med folköl ska ha en särskild kontroll, egenkontroll, över försäljningen. Du ska också ordna så dina medarbetare vet om vad som gäller för försäljning av folköl.

Egenkontroll

Du som äger verksamheten ansvarar för att försäljningen följer alkohollagens regler och att personalen får undervisning om lagens regler. Detta kallas för att utöva egenkontroll. Verksamheten ska ta fram ett program eller en handlingsplan för egenkontrollen som bör innehålla följande:

  • Vem eller vilka i personalen som är försäljningsansvariga.
  • Hur personalen informeras om alkohollagens bestämmelser.
  • Vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av öl, så att till exempel marknadsföring av folköl inte sker i strid med marknadsföringsreglerna i alkohollagen.
  • Hur rutinerna ser ut för ålderskontroll.

Tillsyn

Vi bedriver tillsyn på verksamheter som säljer folköl. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.

Avgift

Vi tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av försäljning av folköl.

Kontakt

Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
Telefon: 0220-24 000
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Anmälan

Här finns anmälningsblanketter (öppnas i nytt fönster):

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljningöppnas i nytt fönster (word, 196.5 kB)

Anmälan om folkölsförsäljningöppnas i nytt fönster (word, 105 kB)

Anmälan om tobaksförsäljning
öppnas i nytt fönster
(word, 120.5 kB)
Anmälan försäljning e-cigaretter
(pdf, 123 kB)

Egenkontrollprogram för försäljning av folkölöppnas i nytt fönster (word, 150.5 kB)

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållareöppnas i nytt fönster (word, 68.7 kB)