Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Upphandling och inköp

Norbergs kommun ingår från den 1 oktober 2020 i en upphandlingssamverkan med Fagersta kommun. Det tidigare samarbetet med Norberg och Skinnskatteberg upphörde den 31 december 2019.

Upphandling och service som har sitt huvudkontor i Fagesta kommun hjälper förvaltningarna att upphandla rätt produkter och tjänster till bästa möjliga villkor. För alla kommunens upphandlingar gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen styr den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen mellan anbudsgivare inom EU-länderna.

Våra aktuella upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster