Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Korallen

Korallen riktar sig till dig som är mellan 16 och 27 år och som varken studerar eller arbetar. Syftet är att underlätta och motivera för att komma i egen försörjning, främst studier men även praktik eller arbete kan vara aktuellt.

Enligt skollagen ska din hemkommun hålla sig informerad om vilken sysselsättning som kommunens ungdomar befinner sig i. Det gäller dig som är över 16 år och har slutat grundskolan, men som ännu inte fyllt 20 år. Kommunen kan också erbjuda dig individuella åtgärder. Det kallas Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Det är Korallen som arbetar med KAA i Norbergs kommun.

Korallen arbetar med att förebygga avhopp från grund- och gymnasieskolan genom möten på skolan med ungdom, förälder och skolpersonal. Vi informerar då om Kommunala Aktivitetsansvaret och vad det innebär. Vi informerar även per post.

Korallen följer upp ungdomar i åldern 16-20 år i Norbergs kommun som inte har någon form av sysselsättning.

Korallen erbjuder vägledning till ungdomar i åldern 16 - 27 år i Norbergs kommun. Hos oss träffar du vägledare för att prata om din framtid. Det kan ttill exempel handla om utbildning, arbete eller praktik.