Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Barn och unga

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa till när enskilda eller familjer får problem som är svåra att lösa på egen hand. Om du eller din familj har problem där det behövs hjälp av någon utomstående kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen för rådgivning.

Kanske behövs annat stöd än rådgivning. Man kan då få sin situation utredd. Utredningen utmynnar i ett förslag om vilket stöd som kan ges.

Besöks- och öppettider

Under kontorstid når du socialsekreterare som handlägger barn- och ungdomsärenden genom kommunens växel på telefon 0223-290 00.

Vid akuta fall på kvällar och helger kontaktas socialjouren i Västmanland. Du når socialjouren på telefonnummer 021-39 20 66 eller genom polisen 112.

Relaterad information