Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bli familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson

Vill ni bli familjehem eller kontaktfamilj? Ibland kan situationen i en familj vara sådan att ett barn eller en tonåring kan behöva bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Det kan till exempel handla om hela familjens livssituation eller om barnets eller ungdomens egna svårigheter.

Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller en ungdom i ert hem en eller flera helger i månaden. Han eller hon bor då hos er, ni gör saker tillsammans, hemma eller ute någonstans. Det är ni som familj som bestämmer hur helgen ska se ut.


Som familjehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem för mer permanent boende. Det utgår en ersättning och du får handledning och stöd om du behöver det.


Om du är intresserad av att bli familjehem/kontaktfamilj genomförs en utredning för att se om du passar för uppdraget. Kontakta Individ- och familjeomsorgen om du vill veta mer på telefon 0223-290 000 (växeln).

Familjehem

Ett familjehem välkomnar någon annans barn eller ungdom som familjemedlem i sin familj. Skälen till att barn/ungdomar inte kan bo hemma är många. För de barn/ungdomar som inte kan bo tillsammans med sina biologiska föräldrar är det viktigt att de får komma till en familj där de kan känna sig trygga och säkra. I ett familjehem kan man bo under kortare eller längre tid. Familjehem kan till exempel vara en ensamstående vuxen med eller utan barn, par i olika åldrar med eller utan barn och de kan ha svenskt eller annat ursprung. Det är socialtjänsten som utreder den ungas eller familjens situation och om behovet av familjehem finns.


Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Hos en kontaktfamilj vistas man kanske en eller ett par helger i månaden, beroende på hur behovet ser ut. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning exempelvis en helg i månaden, eller under längre perioder i samband med skollov, etc. Familjer som behöver stöd kan få en kontaktfamilj, det kan finnas flera olika orsaker till att familjen får stöd.

Kontaktperson

Kontaktperson är en vuxen person som har tid och möjlighet att stötta dig i din vardag. Det finns flera anledningar till att du kan behöva en kontaktperson. Det kan vara så att du behöver komma hemifrån och göra något annat ibland eller behöver prata och få vara med någon som inte tillhör familjen. Ni träffas och gör något tillsammans som till exempel deltar i någon fritidsaktivitet, promenerar, fikar, går och handlar eller går på bio. Det är socialtjänsten som utreder och
beslutar om behovet av kontaktperson finns.