Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns för er som upplever någon form av relationsproblem, men också för er som önskar förebygga en sådan situation och vill förbättra er relation. Det kan också gälla bearbetning av en kris i samband med stora förändringar i livet, som skilsmässa, dödsfall eller liknande.

Målen med verksamheten är att:

  • de som söker familjerådgivning ska via samtalen, i neutral miljö, få tid att noggrant se på sin situation, reflektera över den och finna nya vägar att gå vidare
  • de par som kommer fram till att de
    vill separera ges stöd och barnens situation lyfts särskilt fram
  • familjerådgivningen är lättillgänglig via täta telefontider
  • de som önskar kan komma på studiebesök
  • noga följa utvecklingen i samhället som påverkar par och familjers liv samt dela med sig av de kunskaper och erfarenheter som samlas på familjerådgivningen

Samtalen är kostnadsfria. Familjerådgivarna har sträng tystnadsplikt, journaler förs inte och kan vara anonym om man vill.

Om ni söker för problem i relationen är det önskvärt att ni kommer tillsammans till familjerådgivningen.

Verksamheten drivs gemensamt av kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Kontakta familjerådgivningen

Helene Risberg
Telefon: 0223 442 89 eller 076-723 53 84

Karina Ahl Hansen
Telefon: 0223-446 07 eller 070 -530 69 03

E-post: familjeradgivningen@fagersta.se

Besöksadress: Centrumvägen 3, Fagersta