Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ekonomiskt bistånd

Den som bor eller vistas i Norberg och inte kan försörja sig och sin familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är den vanligaste formen av ekonomiskt bistånd. Det ska täcka den grundläggande försörjningen och grundar sig på den riksnorm som regeringen beslutar om årligen. Riksnormen baseras på Konsumentverkets beräkningar för vad som är skäliga kostnader för: dagstidning, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, kläder/skor, lek och fritid, livsmedel, telefon och TV-licens.

Ett krav för att få försörjningsstöd är att man står till arbetsmarknadens förfogande, om man är arbetsför. Stor vikt läggs vid sökandens eget ansvar för sin situation. Försörjningsstöd ska ses som en tillfällig lösning.

Rätten till ekonomiskt bistånd innefattar också skäliga kostnader för: akut tandvård, arbetsresor, avgift till fackförening, arbetslöshetskassa och barnomsorg, boende, glasögon, hemförsäkring, hushållsel, läkarvård och medicin. I vissa fall kan ekonomiskt bistånd ges för andra ändamål, det kan till exempel gälla: begravningskostnader, hemutrustning, hjälp med flyttkostnader eller omfattande tandvård.

Provberäkning

Klicka dig in på Socialstyrelsens provberäkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormen (länken hittar du i högermenyn) och uppgifter som du själv matar in. Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer. För att få veta om du kan få försörjningsstöd, måste du ta kontakt med socialtjänsten.

Telefontider

Måndag 8.30-9.30
Tisdag-fredag 8.00-9.00

Besöksadress: Öjersbogården, Esbjörnsvägen 13