Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ekonomiskt bistånd

Den som bor eller vistas i Norberg och inte kan försörja sig och sin familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Den som bor eller vistas i Norberg och inte kan försörja sig och sin familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Stor vikt läggs vid sökandens eget ansvar för sin situation. Ekonomiskt bistånd ska ses som en tillfällig lösning.

Att söka andra bidrag och ersättningar i första hand

Innan du ansöker om försörjningsstöd bör du ha undersökt möjligheten till andra former av inkomster först. Detta kan till exempel vara ersättningar från A-kassa, Alfa-kassa, CSN, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Om du är arbetslös

Du som är arbetslös skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Vid ansökan om försörjningsstöd skall du kunna redovisa dina sökta jobb exempelvis genom att bifoga din aktivitetsrapport samt din planering med Arbetsförmedlingen via ett aktuellt planeringsunderlag.

Om du har arbetshinder

Du som har någon form av arbetshinder och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande skall kunna styrka detta med ett giltigt läkarintyg eller annan form av underlag.

Om du är föräldraledig

Du som är föräldraledig skall ta ut föräldrapenning för 7 dagar per vecka under den tid som du söker försörjningsstöd. I god tid innan barnet fyller ett år skall du ha ansökt om barnomsorgsplats.

Om du studerar

Du som studerar bör ha din försörjning via CSN. Du är generellt inte berättigad försörjningsstöd om du studerar på gymnasienivå, universitet eller högskola. En vuxenstuderande kan vara berättigad till försörjningsstöd, om han eller hon aktivt har sökt arbete inför lov, men inte fått något.

Gifta eller sammanboende par

Gifta eller sammanboende par skall ansöka om försörjningsstöd gemensamt.

Handläggningstid

Rätten till bistånd prövas från den dag som ansökan inkommer till socialtjänsten. Handläggningstiden är 10 arbetsdagar från det datum då ansökan är komplett. Försörjningsstöd beviljas i regel inte retroaktivt.

Klicka dig in på Socialstyrelsens provberäkninglänk till annan webbplats så kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. För att få veta om du kan få försörjningsstöd, måste du ta kontakt med socialtjänsten.

Kontakt

Frågor rörande det månatliga försörjningsstödet skickas till e-postadress: forsorjningsstod@norberg.se

Telefontider

måndag 8.30-9.30
onsdag-fredag 8.30-9.30

Telefon: 0223-290 00 (växelnummer)

Besöksadress

Socialförvaltningen
Esbjörnsvägen 13