Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och stora behov av stöd kan bo i familjehem eller bostad med särskild service, om det trots olika stödåtgärder inte fungerar att bo kvar hos sina föräldrar.

Insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom kan beviljas unga där behov av boende utanför föräldrahemmet finns. Om ett fåtal gymnasieutbildningar finns i den unges närmiljö kan behov av skolgång på annan ort finnas och därmed behov av elevhemsboende. Insatsen kan vara ett
komplement till föräldrahemmet.

Insatsen gäller så länge barnen och ungdomarna går i skolan, längst till och med gymnasienivå. Föräldrarna är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnad när deras barn vårdas i ett annat hem än det egna med stöd av LSS.

Relaterad information