Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år

Barn och ungdomar med funktionshinder som är över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. Insatsen ges längst fram till det att man gått ut gymnasiet.

Relaterad information